Dairas liecība

Ar savu PALDIES es varu apliecināt milzīgo pateicību par to, kā šobrīd jūtos. Izmaiņas kopš tikšanās ar Annu ir bijušas tikai pozitīvas.
Protams, speciālista palīdzība ir neatsverama, bet tikpat liela nozīme ir attieksmei pret cilvēku. Manā gadījumā tā ir bijusi vēl nozīmīgāka, jo veltītais laiks, uzklausīšana, situācijas skaidrojums, kas notiek manā organismā, saprotams izskaidrojums, kāpēc, kas jādara, regulāra speciālista pieejamība un ieinteresētība, lai notiktu izveseļošanās, ir sasniegtais panākums atveseļošanās procesā – kad šķita, ka nekad sliktās sajūtas nebeigsies.

Anna, paldies, lai spēks un izturība, tiekoties ar mums!